ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Μας έγινε ανάθεση κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης του γραφείου εκπαίδευσης σχολής οδηγών στο Μεσολόγγι. Μελετήσαμε τις ανάγκες του χώρου και με την γνώμη του εργοδότη προχωρήσαμε στην τελική ιδέα για την ολοκλήρωση του έργου. Έγινε τοποθέτηση καλωδιώσεων για τον φωτισμό, πριζών, διακόπτων, συναγερμού, παροχής ηλεκτροδοτήσεως (υπόγεια). Μετά από μελέτη φωτισμού τόσο για τον εσωτερικό χώρο  όσο και για τον εξωτερικό χώρο τοποθετήθηκαν οι αναμονές ώστε να γίνει τοποθέτηση φωτιστικών χωρίς εμφανείς καλωδιώσεις. Μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τοποθετήθηκαν τα φωτιστικά εσωτερικά του γραφείου τα οποία ήταν φθορίου 2χ36watt με ανακλαστήρα, ενώ για τον εξωτερικό χώρο είναι στεγανά φωτιστικά με λαμπτήρα G12 λευκού ψυχρού χρώματος τα οποία δίνουν ένα όμορφο τόνο στον φωτισμό του γραφείου, το αποτέλεσμα φωτισμού φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Έγινε η τοποθέτηση πριζών, διακοπτών, ανιχνευτών κίνησης,του μετρητή και η σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα. Έγινε έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας και το έργο παραδόθηκε για χρήση. Συνδέθηκαν οι Η/Υ από τις αναμονές που είχαν τοποθετηθεί ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητευόμενοι. Τέλος συνδέσαμε και τον συναγερμό του γραφείου.Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια κατασκευής και το έργο τελείωσε χωρίς καθυστέρηση.

Ευχαριστούμε για την προτίμησή και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

Sxoli_Odigon Tsirkas 2 Sxoli_Odigon Tsirkas 1