ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MOTO ZOXIOS

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MOTO ZOXIOS

Αφού έγινε η συνεννόηση με τον εργοδότη για τις ανάγκες του χώρου κάναμε την μελέτη κατασκευής. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε  μια παλαιά εγκατάσταση με πολλά λάθη και παραλήψεις και κρίναμε αναγκαίο να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση ενός μεγάλου  μέρους των αγωγών και επιδιόρθωση του ηλεκτρικού πίνακα.  Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την τοποθέτηση των σωληνώσεων σε τοίχους και την τοποθέτηση νέων καλωδίων  και τον ηλεκτρικό πίνακα. Τοποθετήθηκαν γραμμές για φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος, για το κλιματιστικό, τηλέφωνο, εξαερισμό  και παροχή ηλεκτροδότησης. Αφού τελείωσαν οι εργασίες του χρωματισμού έγινε η τοποθέτηση των φωτιστικών τα οποία ήταν μεταλλικά (καμπάνες) με ηλεκτρονική έναυση, πριζών, διακοπτών, του  ηλεκτρικού πίνακα. Στην συνέχεια κάναμε την επιδιόρθωση του ηλεκτρικού πίνακα και τοποθετήθηκε ρελέ διαρροής. Στον εξωτερικό χώρο τοποθετήθηκαν προβολείς για τον φωτισμό και έγινε η σύνδεση των διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες συνδέθηκαν  με χρονοδιακόπτη για την αυτόματη εκκίνηση και λήξη της λειτουργίας τους. Τέλος συνδέσαμε τις συσκευές του καταστήματος. Ήταν μια απλή ανακατασκευή χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις  και δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και όλα κύλησαν ομαλά. Δεν είχαμε καθυστέρηση κατά το διάστημα κατασκευής ούτε και στον χρόνο παράδοσης. Η συνεργασία μας ήταν φιλική και θα χαρούμε να ξανά συνεργαστούμε.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ζοχιό για την ανάθεση του έργου.

 

 

Moto_Joxios 2 Moto_Joxios 1