ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE MARINA SUNSET

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE MARINA SUNSET

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης από τον κ. Καραπιπέρη Γ. και Βασιλείου Δ. προχωρήσαμε στην αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα, τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό και όλες τις συσκευές για την κουζίνα . Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η  σύνδεση των νέων γραμμών του  ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών,διακοπτών, ηχείων, σποτ, ανιχνευτών κίνησης για τις τουαλέτες και η τοποθέτηση των εξωτερικών φωτιστικών . Τα αποτελέσματα  φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Στην συνέχεια έγινε τοποθέτηση των χειριστηρίων για κλιματισμό και εξαερισμό. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές της κουζίνας και του κυρίως χώρου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κ. Καραπιπέρη Γ και Βασιλείου Δ  για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει που μετά την κατασκευή της ταβέρνας  το Αυγό του Κόκκορα μας εμπιστεύθηκαν και στο cafe  SunSet Μαρίνα Μεσολογγίου.

 

 

 

Marina_Sunset 7 Marina_Sunset 8 Marina_Sunset 9 Marina_Sunset 10 Marina_Sunset 11 Marina_Sunset 12 Marina_Sunset 13 Marina_Sunset 14 Marina_Sunset 15 Marina_Sunset 16 Marina_Sunset 1 Marina_Sunset 2 Marina_Sunset 3 Marina_Sunset 4 Marina_Sunset 5 Marina_Sunset 6