ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΟΜΒΟΥ HOL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΟΜΒΟΥ HOL

Ένα από τα ποιό σημαντικά έργα μας.

Με τον υπεύθυνο του έργου  ο οποίος ήταν και ο κύριος συντονιστής,  κατορθώσαμε να φτιάξουμε την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία αφορούσε συγκεκριμένα πράγματα και η κατασκευή δεν μπορούσε να αποκλίνει από τα αρχικά σχέδια της εταιρίας. Με βάση πάντα την μελέτη προχωρήσαμε στην κατασκευή. Τοποθετήθηκαν οι γραμμές για τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα, τον πίνακα αυτοματισμού για την γεννήτρια, τον κεντρικό κλιματισμό, τον συναγερμό, την πυρασφάλεια, τις κάμερες, και τον απομακρυσμένο έλεγχο. Όλες οι γραμμές τοποθετήθηκαν σε μεταλλικές σχάρες με γείωση σε κάθε μία. Κατασκευάστηκε νέα γείωση ξεχωριστά από αυτή της ΔΕΗ και έγινε σύνδεσή της με τον κεντρικό πίνακα. Ακόμη τοποθετήθηκε και αναμονή για εξωτερική παροχή σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και μη λειτουργίας της γεννήτριας. Έγινε σύνδεση των γραμμών στον έτοιμο πίνακα και η τοποθέτηση της διάταξης των μετρητών. Μετά την ηλεκτροδότηση έγινε έλεγχος  για την σωστή και ασφαλή λειτουργία.  Από την κατασκευή αυτή αποκτήσαμε εμπειρία στον πως γίνεται η εγκατάσταση ενός κόμβου τηλεπικοινωνιών. Η κατασκευή είχε τις δυσκολίες της λόγω του καινούριου αντικειμένου αλλά με την καθοδήγηση του υπευθύνου όλα έγιναν όπως ακριβώς ήταν στην μελέτη. Η παράδοση του έργου έγινε χωρίς καθυστέρηση.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ Γεώργιο για την βοήθεια του στην κατασκευή του έργου.

Kombos_HOL 4 Kombos_HOL 5 Kombos_HOL 6 Kombos_HOL 7 Kombos_HOL 8 Kombos_HOL 2 Kombos_HOL 3