ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ INTERNET CAFE NET4U

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ INTERNET CAFE NET4U

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του καταστήματος ήταν μια πρόκληση για εμάς γιατί τέτοιου είδους κατασκευές έχουν αρκετά μυστικά διότι οι καλωδιώσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως τα ασθενή από τα ισχυρά ρεύματα .Κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού και πάντα με την συνεργασία του Νικόλαου Ντάνου ξεκινήσαμε τις εργασίες. Τοποθετήθηκαν οι καλωδιώσεις των ισχυρών ρευμάτων ο νέος πίνακας. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν με πολύ προσοχή οι καλωδιώσεις για τους Η/Υ τον Server και τον κεντρικό Η/Υ. Εφόσον έγιναν οι καλωδιώσεις τα μεταλλικά μέρη γειώθηκαν με καινούρια γείωση. Μετά τον χρωματισμό προχωρήσαμε στην σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα την τοποθέτηση πριζών, διακοπτών, φωτιστικών ανιχνευτών κίνησης για τις τουαλέτες. Στην συνέχεια έγινε η τροφοδότηση και αφού τοποθετήθηκαν οι Η/Υ έγινε κατανομή φορτίων για τις τρείς φάσεις. Παρόλο που η εγκατάσταση αυτή είχε αρκετή δουλειά και έγινε με πολύ προσοχή δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα και όλα λειτούργησαν ομαλά. Το κατάστημα διαθέτει από τα ποιο γρήγορα δίκτυα Internet. Έγινε και τοποθέτηση προβολέων εξωτερικά του καταστήματος καθώς και καλωδιώσεις για κάμερες και συναγερμό. Στο κατάστημα αυτό πραγματοποιήσαμε και την μελέτη πυρασφαλείας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Νικόλαο για την εμπιστοσύνη του και την βοήθεια του όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας που έχουμε.

 

 

Net_4u 5 (2) Net_4u 6 Net_4u 2 - Αντίγραφο Net_4u 4 (2)