ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Μας ανάθεσαν την κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ολοκλήρου του κτηρίου το οποίο προορίζονταν για στέγαση υπηρεσίας. Κατόπιν μελέτης ξεκινήσαμε τις εργασίες. Έγινε αφαίρεση σε οτιδήποτε καλωδιώσεις υπήρχαν και τοποθετήθηκαν καινούριες. Ο χώρος περιλαμβάνει πολλά γραφεία και αίθουσα για την διατήρηση των αρχείων. Οι καλωδιώσεις τοποθετήθηκαν σε μεταλλικές σχάρες στους τοίχους αλλά και στην οροφή. Η εγκατάσταση τροφοδοτείται από δύο πίνακες εξωτερικούς μεταλλικούς. Μετά το τέλος των εργασιών των άλλων συνεργείων έγινε η τοποθέτηση φωτιστικών φθορίου, πριζών διακοπτών, σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων και συσκευών. Η ηλεκτρική εγκατάσταση είχε πολλές δυσκολίες διότι έγιναν αρκετές αλλαγές μετά από υπόδειξη του εργοδότη ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας. Αλλάξαμε και την κεντρική παροχή ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κάθε μελλοντική χρήση φορτίων. Τοποθετήθηκαν προβολείς εξωτερικά του κτηρίου, HQ 75 Watt ,για τον φωτισμό του. Πραγματοποιήσαμε και την σύνδεση του καυστήρα μαζί με τον θερμοστάτη  για τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου. Υπήρξε τοποθέτηση καλωδίων για δίκτυο Η/Υ σε όλα τα γραφεία. Παρόλο της αλλαγές που έγιναν το έργο παραδόθηκε στην ώρα του. Έγινε η σύνδεση των κλιματιστικών και προχωρήσαμε εκ νέου σε διαχωρισμό και ισοκατανομής φορτίων στις τρείς φάσεις. Αποκομίσαμε πολλές εμπειρίες από την κατασκευή αυτή και ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

 

Grafeia_Allodapon 2 Grafeia_Allodapon 1