ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ FAST FOOD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ FAST FOOD

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Κρίθηκε αναγκαίο να αφαιρεθούν όλες οι υπάρχουσες καλωδιώσεις γιατί βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Δεν έμεινε καμία καλωδίωση από την προηγούμενη εγακατάσταση. Τοποθετήθηκε νέα τριφασική παροχή και κατασκευάστηκε καινούρια γείωση. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό και όλες τις συσκευές για την κουζίνα .Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών,διακοπτών, ηχείων, σποτ, στον χώρο παρασκευής των προϊόντων ,  κρεμαστών φωτιστικών , απλίκες  στις κολώνες εξωτερικά του καταστήματος. Στην συνέχεια έγινε τοποθέτηση των χειριστηρίων για τον έλεγχο των κινητών τζαμιών. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές της κουζίνας και του κυρίως χώρου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά  για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

Fast_food_beat2 Fast_food_beat3 Fast_food_beat4 Fast_food_beat5