ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης από τον κ. Βουκελάτο προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης και στα δυο μέρη του καταστήματος. Τοποθετήθηκε νέα τριφασική παροχή. Πολλές γραμμές που υπήρχαν αντικαταστάθηκαν με νέες και έγινε πρόσθεση αρκετών διότι οι ανάγκες μεγάλωσαν και θα έπρεπε να καλυφθούν.  Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό, την δορυφορική λήψη για τις τηλεοράσεις, τις συσκευές. Όλες οι καλωδιώσεις τοποθετήθηκαν σε μεταλλικά κανάλια. Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του των ηλεκτρικών πινάκων. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών,διακοπτών, ηχείων, σποτ, ανιχνευτών κίνησης για τις τουαλέτες τοποθέτηση των εξωτερικών φωτιστικών. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές του καταστήματος. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευή,ς παρόλο που οι εργασίες είχαν διάρκεια περίπου δύο μήνες, όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ Βουκελάτο για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει για την κατασκευή του cafe  Απέριττον 

Cafe_Aperitton 2 Cafe_Aperitton 4 Cafe_Aperitton 5 Cafe_Aperitton 1