ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΠΑΛART

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΠΑΛART

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης του καταστήματος από τον κ. Διαμαντόπουλο προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Τοποθετήθηκε νέα μονοφασική παροχή. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα, τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, συναγερμό, τηλέφωνο, πατάρι και όλες τις συσκευές . Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών, διακοπτών, η τοποθέτηση των εξωτερικών φωτιστικών και η κατασκευή των  φωτιστικών οροφής που δίνουν  ομοιόμορφο φωτισμό στον χώρο καθώς είναι φωτιστικά  ράγες με λαμπτήρες LED .Παρόμοιο  είναι και το αποτέλεσμα των φωτιστικών του εξωτερικού χώρου που ελέγχονται από χρονοδιακόπτη για την αυτόματη έναρξη και λήξη της λειτουργίας τους. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές του κυρίως χώρου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά και δεν υπήρξαν καθυστερήσεις τόσο στην εκτέλεση όσο και στην παράδοση του έργου . Η συνεργασία μας με την διακοσμήτρια Κεφαλά Κασσιανή ήταν άψογη. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ Διαμαντόπουλο για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει.

 

Abalast_Katastima 3 Abalast_Katastima 4 Abalast_Katastima 1