ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE BAR

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE BAR

Μετά την αποδοχή της γραπτής  προσφορά, μας έγινε ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης του καταστήματος, προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης και στα δυο μέρη του καταστήματος πατάρι και κυρίως χώρος. Τοποθετήθηκε νέα τριφασική παροχή. Πολλές γραμμές που υπήρχαν αντικαταστάθηκαν με νέες και έγινε και πρόσθεση αρκετών διότι οι ανάγκες των συσκευών και ο φωτισμός απαιτούσαν νέους αγωγούς.  Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό, την δορυφορική λήψη για την τηλεοράσεις, τις συσκευές. Όλες οι καλωδιώσεις τοποθετήθηκαν σε μεταλλικά κανάλια. Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του  ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών,διακοπτών, dimmer, σποτ, ανιχνευτών κίνησης για τις τουαλέτες τοποθέτηση των εξωτερικών φωτιστικών. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές του καταστήματος. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευή,ς παρόλο που οι εργασίες είχαν διάρκεια περίπου τρείς μήνες, όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

 

koxlias1 koxlias2 koxlias3

 

koxlias4 koxlias5 koxlias6