ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κατασκευή  ηλεκτρικής εγκατάστασης Φροντιστηρίου Ξένων γλωσσών στο Αιτωλικό Μεσολογγίου.

Πρόκειται για μια νέα κατασκευή η οποία περιλάμβανε τοποθέτηση σωληνώσεων κουτιών διακόπτου και πριζών  επάνω σε πέτρα, τοποθέτηση νέου μετρητή στο πίσω μέρος του κτηρίου, Μελέτη φωτισμού για όλες τις αίθουσες καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών φθορίου, προβολέων εξωτερικά. Επίσης τοποθετήθηκαν φωτιστικά ασφαλείας σε όλες τις αίθουσες καθώς και  τοποθέτηση θυροτηλεφώνου  και σύνδεση του καυστήρα πετρελαίου. Η κατασκευή είχε πολλές ιδιαιτερότητες  αφού οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν από πέτρα και χρειάζονταν στήριξη επάνω στο πλέγμα. Στην κατασκευή η βοήθεια των σοβατζίδων δεν ήταν η αναμενόμενη και έτσι αναγκαστήκαμε να τοποθετήσουμε τους αγωγούς με πολύ δυσκολία αφού πολλές σωλήνες είχαν κρυφτεί στον σοβά. Παρόλα αυτά καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο και να το παραδώσουμε την  κατάλληλη στιγμή. Έγινε η ηλεκτροδότηση από την νέα παροχή και στην συνέχεια η τοποθέτηση των φωτιστικών και στους δύο ορόφους. Από την πορεία της εργασίας αποκομίσαμε πολλά πράγματα ένα από αυτά ήταν η τοποθέτηση σωληνώσεων επάνω στην πέτρα. Η συνεργασία μας με την εργοδότη ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο παρόλο που στην πορεία προέκυψαν αλλαγές και χρειάστηκε να μεταβούμε στον χώρο για να τις κάνουμε. Στο τέλος έγινε η σύνδεση του καυστήρα και η τοποθέτηση του θυροτηλεφώνου και στους δύο ορόφους.

 

kara_3 kara_2