ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

Μετά από την γραπτή μας προσφορά μας έγινε ανέθεση την κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης τριών διαμερισμάτων. Έγινε η συνεννόηση για την ακριβή θέση των διακοπτών, πριζών και πινάκων για τα διαμερίσματα. Στο πρώτο στάδιο έγινε η τοποθέτηση των σωληνώσεων για τα διαμερίσματα και για το κλιμακοστάσιο. Η ακριβή θέση  έγινε με την βοήθεια του λέιζερ και τα κουτιά τοποθετήθηκαν βάση τους οδηγούς του σοβά. Μετά την τοποθέτηση του σοβά προχωρήσαμε στις καλωδιώσεις σε κάθε διαμέρισμα. Οι παροχές ήταν μονοφασικές  και για το κλιμακοστάσιο. Μετά τον χρωματισμό των χώρων τοποθετήθηκαν οι πρίζες, διακόπτες, θυροτηλέφωνα , θερμοστάτες χώρου και έγινε η σύνδεση των ηλεκτρικών πινάκων. Προχωρήσαμε στην κατασκευή της διάταξης των μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας καθώς και στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή. Έγινε τοποθέτηση φωτιστικών στις βεράντες και στο κλιμακοστάσιο του οικήματος. Στην συνέχεια έγινε η τροφοδότηση των διαμερισμάτων και κάναμε τον έλεγχο ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην διάρκεια της κατασκευής η συνεργασία με τα υπόλοιπα συνεργεία ήταν πολύ καλή και δεν χρειάστηκαν επιπλέον αλλαγές. Έγινε τοποθέτηση χωνευτών φωτιστικών στην σκάλα και σύνδεση κατανεμητή του ΟΤΕ για όλα τα διαμερίσματα.

Η συνεργασία μας ήταν άψογη και τον ευχαριστούμε θερμά.

Oikia_Tsamadia Panagioti 1 Oikia_Tsamadia Panagioti 2