ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

Μετά την γραπτή προσφορά, μας έγινε ανάθεση της κατασκευής. Έγινε η συνεννόηση για την ακριβή θέση των διακοπτών, πριζών και πινάκων για την οικία. Βάση της μελέτης  ξεκινήσαμε και στο πρώτο στάδιο έγινε η τοποθέτηση των σωληνώσεων για για την οικία και για το ισόγειο . Η ακριβή θέση  έγινε με την βοήθεια του λέιζερ και τα κουτιά τοποθετήθηκαν βάση τους οδηγούς του σοβά. Μετά την τοποθέτηση του σοβά προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των καλωδιώσεων σε κάθε διαμέρισμα. Οι παροχές ήταν τριφασικές  και για το ισόγειο. Μετά τον χρωματισμό των χώρων τοποθετήθηκαν οι πρίζες, διακόπτες, θυροτηλέφωνα , θερμοστάτες χώρου και έγινε η σύνδεση των ηλεκτρικών πινάκων. Προχωρήσαμε στην κατασκευή της διάταξης των μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας καθώς και στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή. Έγινε τοποθέτηση φωτιστικών στις βεράντες και στην πυλωτή του οικήματος. Στην συνέχεια έγινε η τροφοδότηση των διαμερισμάτων και κάναμε τον έλεγχο ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας. Κάναμε την σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην διάρκεια της κατασκευής διότι τα κουτιά διακλάδωσης είχαν κρυφτεί στον σοβά και δυσκολευτήκαμε σε ορισμένα σημεία να τοποθετήσουμε τους αγωγούς. Χρειάστηκαν επιπλέον αλλαγές. Επίσης έχει γίνει πρόβλεψη για τον μελλοντικό φωτισμό του εξωτερικού χώρου και έχουν μείνει αναμονές. Μαζί με την οικία τροφοδοτήσαμε και το φροντιστήριο στο ισόγειο και έγινε μελέτη φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών φθορίου.

Η συνεργασία μας ήταν άψογη και τον ευχαριστούμε θερμά.

 

Oikia_Karympalis Ioannis 3 Oikia_Karympalis Ioannis 4 Oikia_Karympalis Ioannis 5 Oikia_Karympalis Ioannis 1 Oikia_Karympalis Ioannis 2