ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ

Η ανακατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης περιείχε πολλά αντικείμενα αφού περιλάμβανε δωμάτια με αντικατάσταση καλωδιώσεων  και αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα που υπήρχε  καθώς και την τοποθέτηση νέων γραμμών. Αφού έγινε η συνεννόηση με τον εργοδότη για τις ανάγκες των χώρων κάναμε την μελέτη κατασκευής . Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την τοποθέτηση των σωληνώσεων σε τοίχους και την τοποθέτηση των καλωδίων και η τοποθέτηση των πριζών σε νέα σημεία. Αφού τελείωσαν οι εργασίες του χρωματισμού έγινε η τοποθέτηση των φωτιστικών, πριζών, διακοπτών και σύνδεση του πίνακα. Προχωρήσαμε στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή καθώς και στην σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Στην συνέχεια κάναμε την επιδιόρθωση του ηλεκτρικού πίνακα και τοποθετήθηκε ρελέ διαρροής. Έγινε η σύνδεση του θερμοστάτη χώρου για την λειτουργία του   καυστήρα και για τους δύο ορόφους . Σε αυτή την κατασκευή  αντιμετωπίσαμε ορισμένα προβλήματα διότι δεν επαρκούσαν  οι υπάρχουσες σωληνώσεις και έγινε εργασία τοποθέτησης νέων. Στην συνέχεια όλα κύλησαν ομαλά αφού η συνεννόηση με όλα τα συνεργεία κατασκευής ήταν η αναμενόμενη. Έγινε και πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών της σοφίτας που υπάρχει και οι αναμονές τοποθετήθηκαν σε σημείο ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη.

Η συνεργασία μας ήταν άψογη και τον ευχαριστούμε θερμά.

Oikia_Magaloy Dimitrioy 1 Oikia_Magaloy Dimitrioy 2 Oikia_Magaloy Dimitrioy 3