ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον κ. Δημοσθένη Αντωνάτο, μας ανέθεσε την κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τεσσάρων διαμερισμάτων. Στο πρώτο στάδιο έγινε η συνεννόηση για την ακριβή θέση των διακοπτών, πριζών και πινάκων για τα διαμερίσματα. Ξεκινήσαμε κάνοντας  την τοποθέτηση των σωληνώσεων για τα διαμερίσματα, το κλιμακοστάσιο  και τον ανελκυστήρα. Η ακριβή θέση  έγινε με την βοήθεια του λέιζερ και τα κουτιά τοποθετήθηκαν βάση τους οδηγούς του σοβά.Μετά την τοποθέτηση του σοβά προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των καλωδιώσεων σε κάθε διαμέρισμα. Οι παροχές ήταν μονοφασικές για τα διαμερίσματα και τριφασική για τον ανελκυστήρα. Μετά τον χρωματισμό των χώρων τοποθετήθηκαν οι πρίζες, διακόπτες, θυροτηλέφωνα , θερμοστάτες χώρου και έγινε η σύνδεση των ηλεκτρικών πινάκων. Προχωρήσαμε στην κατασκευή της διάταξης των μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας καθώς και στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή. Έγινε σύνδεση των σποτ στις βεράντες και στην πυλωτή του οικήματος. Στην συνέχεια έγινε η τροφοδότηση των διαμερισμάτων και κάναμε τον έλεγχο καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην διάρκεια της κατασκευής η συνεργασία με τα υπόλοιπα συνεργεία ήταν πολύ καλή και δεν χρειάστηκαν επιπλέον αλλαγές. Έγινε σύνδεση αυτονομίας θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα.

Η συνεργασία μας ήταν άψογη και τον ευχαριστούμε θερμά.

Oikia_Antonatoy 1 Oikia_Antonatoy 2