ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μετά την γραπτή προσφορά, μας έγινε ανάθεση της κατασκευής. Έγινε η συνεννόηση για την ακριβή θέση των διακοπτών, πριζών και πινάκων για την οικία. Βάση της μελέτης  ξεκινήσαμε και στο πρώτο στάδιο έγινε η τοποθέτηση των σωληνώσεων . Η ακριβή θέση  έγινε με την βοήθεια του λέιζερ και τα κουτιά τοποθετήθηκαν βάση τους οδηγούς του σοβά. Μετά την τοποθέτηση του σοβά προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των καλωδιώσεων . Η παροχή ήταν μονοφασική . Μετά τον χρωματισμό των χώρων τοποθετήθηκαν οι πρίζες, διακόπτες, θυροτηλέφωνο , θερμοστάτης χώρου και έγινε η σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα. Προχωρήσαμε στην κατασκευή της διάταξης του μετρητού ηλεκτρικής ενεργείας με την τοποθέτηση σωλήνας προστασίας και σύνδεσης με την θεμελιακή γείωση, καθώς και στην τοποθέτηση της κεραίας, του κεντρικού ενισχυτή και του κατανεμητή του ΟΤΕ για την τροφοδότηση των τηλεφώνων.Έγινε τοποθέτηση φωτιστικών σποτ στις βεράντες . Στην συνέχεια έγινε η τροφοδότηση της οικίας, κάναμε τον έλεγχο ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας. Πραγματοποιήσαμε την σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα.  Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην διάρκεια της κατασκευής και η συνεργασία μας με τα υπόλοιπα συνεργεία ήταν η καλύτερη. . Δεν χρειάστηκαν επιπλέον αλλαγές. Επίσης έχει γίνει πρόβλεψη για αναμονές για τον μελλοντικό φωτισμό του εξωτερικού χώρου.

Η συνεργασία με τον κ. Φραγκαναστάση ήταν άψογη και τον ευχαριστούμε θερμά.

 

 

Oikia_Fraganastasi 1 Oikia_Fraganastasi 2 Oikia_Fraganastasi 3