ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

Η κατασκευή αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης περιείχε πολλά αντικείμενα αφού περιλάμβανε χώρους με ταβάνι γυψοσανίδας  δημιουργία καινούριων δωματίων και τοποθέτηση παροχής από τον ένα ηλεκτρικό πίνακα στον άλλο.

Αφού έγινε η συνεννόηση με τον εργοδότη για τις ανάγκες των χώρων κάναμε την μελέτη κατασκευής και ξεκινήσαμε την κατασκευή. Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την τοποθέτηση των σωληνώσεων σε τοίχους και την τοποθέτηση των καλωδίων για την γυψοσανίδα και τον ηλεκτρικό πίνακα του πρώτου ορόφου. Αφού τελείωσαν οι εργασίες του σοβά  και του χρωματισμού έγινε η τοποθέτηση των φωτιστικών (σπότ) στην γυψοσανίδα, πριζών, διακοπτών και σύνδεση των πινάκων. Προχωρήσαμε στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή καθώς και στην σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Στην συνέχεια κάναμε την επιδιόρθωση του κάτω ηλεκτρικού πίνακα διότι ήταν πολύ παλιός και τοποθετήθηκε ρελέ διαρροής. Έγινε η σύνδεση του καυστήρα για την λειτουργία του θερμοστάτη χώρου του επάνω ορόφου. Σε αυτή την κατασκευή δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και όλα κύλησαν ομαλά αφού η συνεννόηση με όλα τα συνεργεία κατασκευής ήταν η καλύτερη. Δουλέψαμε σε γυψοσανίδα και με την χρήση του λέιζερ έγινε η χάραξη της θέσης των σπότ και με την χρήση του ειδικού εργαλείου ανοίγματος οπών έγινε η διάνοιξη. Η σύνδεση των φωτιστικών ήταν εύκολη αφού είχε γίνει σωστή προεργασία. Στο τέλος κάναμε την τοποθέτηση του κρυφού φωτισμού περιμετρικά της κατασκευής και το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τα σπότ ήταν εντυπωσιακό.

Η συνεργασία μας ήταν η καλύτερη δυνατή με τον εργοδότη μας και θα χαρούμε να ξανά συνεργαστούμε

Pantelis_3 Pantelis_5

Pantelis_4 Pantelis_2