ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE BOULEVARD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ CAFE BOULEVARD

Ένα απαιτητικό έργο για εμάς.

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης από τον και σε συνεννόηση με την διακοσμήτρια  κ. Χρυσάνθη Διαμαντή, προχωρήσαμε στην αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα, τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών, διακοπτών, ηχείων, καθώς και των φωτιστικών εσωτερικών και εξωτερικών .Τα φωτιστικά τοποθετήθηκαν σε ράγες σε σχήμα ορθογωνίου. Τοποθετήθηκε επίσης ράγα κατά μήκος του μπαρ ενώ χωνευτά φωτιστικά στο υπόλοιπο τμήμα. Στα παράθυρα τοποθετήθηκαν κρεμαστά φωτιστικά. Στο μπαρ τοποθετήθηκε ταινία LED  όπως και στην μπάρα. Στην συνέχεια έγινε η  σύνδεση των νέων γραμμών του  ηλεκτρικού πίνακα καθώς και η επιδιόρθωση των παλαιών. Αντιμετωπίσαμε μερικά προβλήματα διότι οι καλωδιώσεις ήταν πρόχειρα τοποθετημένες και μερικές δεν μπορούσαν να αλλαχθούν.Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές. Τα  προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια της κατασκευής ξεπεράστηκαν και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον όπως επίσης και στον έλεγχο των λαμπτήρων LED

Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και να του ευχηθούμε ότι καλύτερο για τη νέα του αρχή.

Β2  B1