ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης και την μελέτη του έργου, προχωρήσαμε στην κατασκευή της νέας εγκατάστασης. Το κτήριο αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο και ο καθένας από αυτούς έχει αυτόνομη εγκατάσταση.  Τοποθετήθηκε τριφασική παροχή και κατασκευάστηκε καινούρια γείωση. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα, τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό,  τις μηχανές του τυπογραφείου το τηλεφωνικό κέντρο το δίκτυο Η/Υ και όλες τις συσκευές του καταστήματος . Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση των ηλεκτρικών πινάκων. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών, διακοπτών , σποτ, εξωτερικών φωτιστικών .Στην συνέχεια έγινε τοποθέτηση των φωτιστικών φθορίου. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές και οι μηχανές  του τυπογραφείου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων έργων στο μέλλον.

Ευχαριστούμε για την ανάθεση του έργου αλλά και την στήριξη που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας

Typografeio Kassabetis 3

Typografeio Kassabetis 4 Typografeio Kassabetis 5 Typografeio Kassabetis 1 Typografeio Kassabetis 2