ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΥΖΕΡΙ ΠΑΛΙΟΜΑΓΑΖΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΥΖΕΡΙ ΠΑΛΙΟΜΑΓΑΖΟ

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης από τον κ. Βουκελάτο προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Τοποθετήθηκε νέα τριφασική παροχή και κατασκευάστηκε καινούρια γείωση. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα, τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό και όλες τις συσκευές για την κουζίνα .Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών,διακοπτών, ηχείων, σποτ, ανιχνευτών κίνησης για τις τουαλέτες, η τοποθέτηση των εξωτερικών φωτιστικών και η κατασκευή των δύο φωτιστικών οροφής που δίνουν άλλη αίσθηση στον χώρο. Παρόμοιες  είναι και οι απλίκες των εσωτερικών τοίχων, τα φωτιστικά  φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Στην συνέχεια έγινε τοποθέτηση των χειριστηρίων για κλιματισμό και εξαερισμό. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές της κουζίνας και του κυρίως χώρου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστημάτων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ Βουκελάτο για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει που μετά την κατασκευή του cafe  Απέριττο μας εμπιστεύθηκε και στο Ουζερί Παλιομάγαζο.

 

 

Ouzeri_Paliomagazo 3 Ouzeri_Paliomagazo 4 Ouzeri_Paliomagazo 1 Ouzeri_Paliomagazo 2