ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης του καταστήματος από τον κ. Κολοβό στο Ευηνοχώρι, αφαιρέσαμε τα φωτιστικά και ότι άλλο χρειάζονταν από το παλαιό κατάστημα τα μεταφέραμε στο νέο και προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Αφαιρέσαμε παλιές καλωδιώσεις. Τοποθετήθηκε νέα μονοφασική παροχή. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τηλέφωνο,  και συσκευές . Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών, διακοπτών, εξωτερικών φωτιστικών και η κατασκευή των φωτιστικών οροφής τα οποία είναι φωτιστικά χωνευτά PL, με φωτισμό κατάλληλο για τέτοιου είδους καταστήματα αποδίδοντας ένα απαλό και ομοιόμορφο φωτισμό. Επίσης τοποθετήθηκε και συνδέθηκε η εξωτερική πινακίδα του καταστήματος. Τοποθετήθηκε και συνδέθηκε  το κλιματιστικό. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές του κυρίως χώρου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά και δεν υπήρξαν καθυστερήσεις τόσο στην εκτέλεση όσο και στην παράδοση του έργου . Η συνεργασία μας ήταν άψογη.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ Κολοβό για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει.

Kolobos_2 Kolobos_3 Kolobos_1