ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

Ένα πολύ σημαντικό έργο για εμάς.

Σε συνεργασία με την Μεταλλοδομή Ι.Χουλιάρας κ ΣΙΑ ΟΕ  πραγματοποιήσαμε την μελέτη και προχωρήσαμε στην κατασκευή. Εσωτερικά του κτηρίου τοποθετήθηκαν πλαστικά κανάλια διανομής DLP LEGRAND και σε κάθε χώρο τοποθετήθηκαν οι πρίζες και οι διακόπτες ανάλογα με τις ανάγκες. Τοποθετήθηκαν οι γραμμές για τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος ήταν πεδίο μεταλλικό με επιπλέον χωρητικότητα για μελλοντική επέκταση, τον πίνακα αυτοματισμού των μηχανημάτων κατόπιν υποδείξεως της εταιρείας κατασκευής των μηχανημάτων ,του φωτισμού, των πριζών, των ρολλώντου συναγερμού, της πυρασφάλειας. Όλες οι γραμμές τοποθετήθηκαν σε μεταλλικές σχάρες με γείωση σε κάθε μία. Η κεντρική παροχή τοποθετήθηκε υπόγεια με αρκετές δυσκολίες διότι η διατομή της εμπόδιζε τους χειρισμούς. Κατασκευάστηκε νέα γείωση και έγινε σύνδεσή της με τον κεντρικό πίνακα. Ακόμη τοποθετήθηκε και αναμονή για τον εξωτερικό φωτισμό. Τοποθετήσαμε τα φωτιστικά σώματα τα οποία ήταν στεγανά τα φωτιστικά ασφαλείας τα χειριστήρια των ρολλών καθώς και τα εξωτερικά φωτιστικά τα οποία ήταν LED 50 WATT.  Έγινε σύνδεση των γραμμών στον έτοιμο πίνακα και η τοποθέτηση του μετρητή. Μετά την ηλεκτροδότηση έγινε έλεγχος  για την σωστή και ασφαλή λειτουργία, μέτρηση της αντίστασης μόνωσης με το ψηφιακό όργανο πιστοποίησης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  Από την κατασκευή αυτή αποκτήσαμε εμπειρία στον πως γίνεται η εγκατάσταση ενός  υπερσύγχρονου ελαιοτριβείου . Η κατασκευή είχε αρκετές δυσκολίες  ειδικά με την τοποθέτηση της κεντρικής παροχής και την σύνδεσή της με τον ηλεκτρικό κεντρικό πίνακα αφού η διατομή της, δεν μας επέτρεπε εύκολα να την χειριστούμε, στην οποία, τοποθετήθηκαν μεταλλικοί ακροδέκτες για την ασφαλή σύνδεση στον διακόπτη φορτίου. Λόγω του καινούριου αντικειμένου αλλά και της αξίας των μηχανημάτων  όλα έγιναν όπως ακριβώς ήταν στην μελέτη και με ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των αγωγών και των συνδέσεων αυτών. Η παράδοση του έργου έγινε χωρίς καθυστέρηση. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε ήταν πολύτιμες και θα φανούν πολύ χρήσιμες για το μέλλον.

 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους συνεργάστηκαν μαζί μας  στην κατασκευή του έργου.

 

elaiotribio_5 elaiotribio_3elaiotribio_1 Elaiotribeio_3jpg ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Elaiotribeio_2