ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Μετά την γραπτή προσφορά μας έγινε ανάθεση της κατασκευής. Έγινε η συνεννόηση για την ακριβή θέση των διακοπτών, πριζών και πινάκων για τα διαμερίσματα. Βάση της μελέτης  ξεκινήσαμε και στο πρώτο στάδιο έγινε η τοποθέτηση των σωληνώσεων για τα διαμερίσματα και για το κλιμακοστάσιο . Η ακριβή θέση  έγινε με την βοήθεια του λέιζερ και τα κουτιά τοποθετήθηκαν βάση τους οδηγούς του σοβά. Μετά την τοποθέτηση του σοβά προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των καλωδιώσεων σε κάθε διαμέρισμα. Οι παροχές ήταν μονοφασικές. Μετά τον χρωματισμό των χώρων τοποθετήθηκαν οι πρίζες, διακόπτες, θυροτηλέφωνα , θερμοστάτες χώρου και έγινε η σύνδεση των ηλεκτρικών πινάκων. Προχωρήσαμε στην κατασκευή της διάταξης των μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας καθώς και στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή. Έγινε τοποθέτηση φωτιστικών στις βεράντες και στην αυλή του οικήματος. Στην συνέχεια έγινε η τροφοδότηση των διαμερισμάτων και κάναμε τον έλεγχο ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας. Κάναμε την σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην διάρκεια της κατασκευής διότι τα κουτιά διακλάδωσης είχαν κρυφτεί στον σοβά και δυσκολευτήκαμε σε ορισμένα σημεία να τοποθετήσουμε τους αγωγούς. Δεν χρειάστηκαν επιπλέον αλλαγές. Επίσης έχει γίνει πρόβλεψη για τοποθέτηση συναγερμού στα διαμερίσματα και έχουν μείνει αναμονές για τον μελλοντικό φωτισμό του εξωτερικού χώρου.

 

mastrokostas_14 mastrokostas_13 mastrokostas_12