ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης από τον κ. Καραβασίλη,την μελέτη του έργου και κατόπιν συνεννόησης για τις ανάγκες του χώρου , προχωρήσαμε στην κατασκευή της νέας εγκατάστασης. Το κτήριο αποτελείται από κλιμακοστάσιοπρώτο και δεύτερο όροφο και ο καθένας από αυτούς έχει αυτόνομη εγκατάσταση. Τοποθετήθηκαν οι σωληνώσεις και τα κουτιά εφαρμόστηκαν στον τοίχο σύμφωνα με τον σοβά.Τοποθετήθηκε τριφασική παροχή και κατασκευάστηκε καινούρια γείωση. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων, τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, τα όργανα γυμναστικής και όλες τις συσκευές του γυμναστηρίου. Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση των ηλεκτρικών πινάκων. Μετά τον χρωματισμό του γυμναστηρίου έγινε η τοποθέτηση των πριζών, διακοπτών, εσωτερικών φωτιστικών φθορίου και εξωτερικών βάση της μελέτης φωτισμού που είχε προηγηθεί για την σωστή κατανομή του φωτισμού στον χώρο. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές και τα όργανα  του γυμναστηρίου. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων έργων στο μέλλον.

Ευχαριστούμε τον κ. Καραβασίλη για την ανάθεση του έργου αλλά και την στήριξη που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας.

 

gym_5 gym_0002 gym_4 gym_0001