ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μετά την ανάθεση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης από τον κ. Αποστολόπουλο προχωρήσαμε στην πλήρη αλλαγή της υπάρχουσας εγκατάστασης. Κρίθηκε αναγκαίο να αφαιρεθούν όλες οι υπάρχουσες καλωδιώσεις και να τοποθετηθούν καινούριες. Επίσης μαζί με την μελέτη κατασκευής έγινε και η μελέτη φωτισμού.Τοποθετήθηκε νέα μονοφασική παροχή και κατασκευάστηκε καινούρια γείωση. Έγινε προεργασία για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων στην γυψοσανίδα τοίχων και οροφής. Οι καλωδιώσεις αφορούσαν τον φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά, τον κλιματισμό, το δίκτυο Η/Υ και το πατάρι, και όλες τις συσκευές για το γραφείο. Αφού τελείωσε το πέρασμα των καλωδιώσεων  έγινε η τοποθέτηση και η σύνδεση του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Μετά τον χρωματισμό του καταστήματος έγινε η τοποθέτηση των πριζών,διακοπτών, φωτιστικών φθορίου στην οροφή στον χώρο του κυρίως γραφείου, απλίκες  στις κολώνες εξωτερικά του καταστήματος. Μετά την τροφοδότηση του καταστήματος έγινε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Συνδέθηκαν όλες οι συσκευές του κυρίως χώρου και του παταριού και τοποθετήθηκε ο θερμοστάτης για την σύνδεση της αυτονομίας θέρμανσης. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής και όλα κύλησαν ομαλά κατά την κατασκευή. Οι εμπειρίες που πήραμε ήταν σημαντικές και θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

 

 

aposto _2 aposto _1 aposto _4aposto _3