ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΑΒΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΚΑΒΑΣ

Κάναμε την μελέτη κατασκευής  σε συνεννόηση με τον διακοσμητή του έργου και έγινε υπόδειξη για την θέση των φωτιστικών των συσκευών, πριζών διακοπτών. Ξεκινήσαμε με την τοποθέτηση των καλωδίων στην  γυψοσανίδα. Με την χρήση του λέιζερ έγινε η χάραξη της θέσης των φωτιστικών. Αφού τελείωσαν οι εργασίες της  γυψοσανίδας  έγινε η τοποθέτηση των φωτιστικών, πριζών, διακοπτών και σύνδεση του πίνακα. Η τοποθέτηση των φωτιστικών ήταν εύκολη αφού είχε γίνει σωστή προεργασία. Επίσης έγινε πρόβλεψη για μελλοντική χρήση καμερών, συναγερμού και τοποθετήθηκαν οι αγωγοί. Εξωτερικά του χώρου τοποθετήθηκαν προβολείς ώστε να φωτίζεται το κατάστημα τις βραδινές ώρες. Έγινε αλλαγή των παλαιών καλωδιώσεων. Συνδέθηκε ηλεκτρικό ρολό για την είσοδο της κάβας καθώς και η σύνδεση του κλιματιστικού. Στην συνέχεια έγινε σύνδεση των συσκευών της τηλεφωνικής γραμμής και του Η/Υ. Στο τέλος της κατασκευής έγινε τοποθέτηση και σύνδεση αεροκουρτίνας στην είσοδο του καταστήματος. Παρόλο που ήταν μια σχετικά εύκολη εγκατάσταση αποκομίσαμε πολλά διότι η μορφή της γυψοσανίδας ήταν τέτοια που η τοποθέτηση των αγωγών χρειάζονταν να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε μελλοντικά να μπορεί να γίνει επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η συνεργασία μας ήταν η καλύτερη δυνατή με τον εργοδότη μας και θα χαρούμε να ξανά συνεργαστούμε

 

 

 

kaba -pas 3 kaba -pas 4 kaba -pas 1 kaba -pas 2