ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νέα πρόκληση για εμάς η κατασκευή αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το κτήριο ήταν μεταλλικό και σαν συνέπεια ήταν η τοποθέτηση των αγωγών να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε οι αγωγοί να μην διακρίνονται αλλά το βασικό να είναι προστατευμένοι.

Με τον κ. Κουτζαμάνη , συνεννοηθήκαμε για τις ανάγκες της βιοτεχνίας. Η παροχή της ηλεκτροδότησης έγινε υπόγεια. Οι τοποθέτηση των αγωγών έγινε σε σωλήνες Κουβίδη και σε μεταλλικές σχάρες. Τοποθετήθηκαν πολλές τριφασικές αλλά και μονοφασικές πρίζες. Έγινε η τοποθέτηση των αγωγών και στην συνέχεια συνδέθηκε ο ηλεκτρικός πίνακας ο οποίος ήταν ήδη μονταρισμένος. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τα φωτιστικά στην οροφή με την χρήση ειδικού καλαθιού και η σύνδεσή τους. Τοποθετήθηκαν φωτιστικά ασφαλείας στον χώρο. Με την λήξη της κατασκευής προχωρήσαμε στην εκτύπωση των απαραίτητων εγγράφων για την ηλεκτροδότηση αλλά και για την τοποθέτηση του καλωδίου ΟΤΕ. Στην έκδοση της προσφοράς και στην καλύτερη κοστολόγηση μας βοήθησε το λογισμικό μας το SEE ELECTRICAL και ο υπολογισμός των υλικών έγινε με ακρίβεια. Η τοποθέτηση των πριζών έγινε με την βοήθεια του λέιζερ ώστε το ύψος να είναι ακριβώς το ίδιο σε όλη την περίμετρο του χώρου. Έχουν μείνει αναμονές για την τοποθέτηση προβολέων εξωτερικά του κτηρίου. Επίσης έγινε και η τοποθέτηση φωτιστικών και πριζών στο γραφείο.

Η κατασκευή αυτή μας έκανε να γνωρίσουμε αρκετά πράγματα και να γίνουμε ποιο έμπειροι.

Η συνεργασία μας ήταν η καλύτερη με τον κ. Κουτζαμάνη

Koujamanis_Ioannis 3. Koujamanis_Ioannis 4 Koujamanis_Ioannis 5 Koujamanis_Ioannis 6 Koujamanis_Ioannis 7