ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ

Η ανακατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης περιείχε πολλά αντικείμενα αφού περιλάμβανε δωμάτια και επιδιόρθωση των δύο πινάκων που υπήρχαν  καθώς και την τοποθέτηση νέων γραμμών στον πρώτο όροφο. Αφού έγινε η συνεννόηση με τον κ. Μαστροκώστα για τις ανάγκες των χώρων κάναμε την μελέτη κατασκευής . Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την τοποθέτηση των σωληνώσεων σε τοίχους και την τοποθέτηση των καλωδίων για την οροφή της γυψοσανίδας . Αφού τελείωσαν οι εργασίες του χρωματισμού έγινε η τοποθέτηση των φωτιστικών (σπότ) στην γυψοσανίδα, πριζών, διακοπτών και σύνδεση των πινάκων. Προχωρήσαμε στην τοποθέτηση της κεραίας και του κεντρικού ενισχυτή καθώς και στην σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Στην συνέχεια κάναμε την επιδιόρθωση των ηλεκτρικών πινάκων και τοποθετήθηκε ρελέ διαρροής. Έγινε η σύνδεση του θερμοστάτη χώρου για την λειτουργία του   καυστήρα και για τους δύο ορόφους . Σε αυτή την κατασκευή  αντιμετωπίσαμε ορισμένα προβλήματα διότι δεν επαρκούσαν  οι υπάρχουσες σωληνώσεις και έγινε εργασία τοποθέτησης νέων. Στην συνέχεια όλα κύλησαν ομαλά αφού η συνεννόηση με όλα τα συνεργεία κατασκευής ήταν η καλύτερη. Δουλέψαμε σε γυψοσανίδα και με την χρήση του λέιζερ έγινε η χάραξη της θέσης των σπότ και με την χρήση του ειδικού εργαλείου ανοίγματος οπών έγινε η διάνοιξη. Η σύνδεση των φωτιστικών ήταν εύκολη αφού είχε γίνει σωστή προεργασία. Στο τέλος κάναμε την τοποθέτηση του κρυφού φωτισμού περιμετρικά της κατασκευής.

 

 

 

mastrokostas_2 mastrokostas_3 mastrokostas_1