ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

 •  Άμεση διακοπή  της τάσης τροφοδοσίας
 • Απομάκρυνση του παθών από την περιοχή κινδύνου
 • ΠΡΟΣΟΧΗ αν δεν μπορεί να γίνει διακοπή της τροφοδοσίας, διότι εγκυμονούν κίνδυνοι για τους βοηθούντες, δεν αγγίζουμε τον παθόντα υπό τάση.
 • Ειδοποιούμε τον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών
 • Αν στον παθόντα δεν διαπιστωθεί αναπνοή η και σφυγμός να γίνει αμέσως τεχνική αναπνοή και μαλάξεις της καρδιάς διότι πρέπει να γίνει η αναζωογόνηση της καρδίας.
 • Προσοχή σε περίπτωση ατυχήματος να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας διότι ο πανικός προκαλεί χειρότερα αποτελέσματα.

Προσοχή λοιπόν :

 • Στους φθαρμένους αγωγούς.
 • Δεν θα πρέπει να επεμβαίνουμε σε ηλεκτρικά κυκλώματα.  Η επέμβαση σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους ηλεκτρολόγους.
 • Δεν θα πρέπει να εργαζόμαστε μόνοι μας σε κυκλώματα με υψηλή τάση.
 • Να μην αγγίζουμε ηλεκτρικές συσκευές υπό τάση χωρίς παπούτσια και με βρεγμένα πόδια
 • Θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα ρελέ διαφυγής.
 • Συνιστάται εξάσκηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
 • Στις συσκευές αμφιβόλου ποιότητα κατασκευής συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση τους
 • Να προσέχουμε στον χρωματισμό των καλωδίων διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αγωγοί με χρωματισμό γείωσης ή ουδετέρου να διαρρέονται από ρεύμα
 • Αποφεύγουμε να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια καταιγίδων για την αποφυγή πτώσης κεραυνών.
 • Ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση λειτουργίας του ρελέ διαρροής πατώντας το κουμπάκι με την ένδειξη test.

Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τα αποτελέσματα της επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα και αποδεικνύουν το πόσο επικίνδυνη είναι η ηλεκτροπληξία. Προσέχουμε την κάθε μας κίνηση σε ότι αφορά χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε.

 

Comments are closed.