Σε αυτή την ενότητα θα σας παρουσιάσουμε εικόνες από το κατασκευαστικό κομμάτι των εργασιών που αναλαμβάνουμε.