ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Η συντήρηση του καυστήρα- λέβητα θα πρέπει να γίνεται στο τέλος της σεζόν  δηλαδή Απρίλιο- Μαϊο ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση από τα κατάλοιπα της καύσης.  Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία καλό θα είναι να πάρουμε μετρήσεις ώστε να διαπιστωθεί πρώτον η κατάσταση λειτουργίας και δεύτερον ο βαθμός διόρθωσης σε σχέση με την αρχική λειτουργία. Καλό θα είναι να συμβουλευτούμε το εγχειρίδιο λέβητα-καυστήρα ώστε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή απόδοση του συστήματος.

Περιγραφή εργασιών:

Αποσυνδέουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρούμε τον καυστήρα. Ανοίγουμε την πόρτα του λέβητα και αφαιρούμε τους αυλούς του αέρα εάν υπάρχουν. Στην συνέχεια με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης παίρνουμε τα κατάλοιπα της καύσης. Με την ειδική βούρτσα τρίβουμε τον λέβητα και τους χώρους που βρίσκονταν οι αυλοί. Αφού καθαρίσουμε πολύ καλά τον θάλαμο καύσης επανατοποθετούμε τους αυλούς και κλείνουμε την πόρτα του λέβητα. Κοιτάζουμε και το πίσω μέρος του λέβητα για τυχόν υπολείμματα στο σημείο σύνδεσης λέβητα καμινάδας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε ώστε να διαπιστώσουμε την καλή κατάσταση του σπιράλ διότι έχει καθιερωθεί η χρήση του η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή το αντικαθιστούμε ώστε να μην έχουμε απώλειες. Ελέγχουμε και για τυχόν υγροποιήσεις. Ακόμη κοιτάζουμε και τις σωλήνες τροφοδοσίας  πετρελαίου για τυχόν διαρροές.

Αφού τελειώσουμε με τον λέβητα προχωρούμε στην συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα. Εάν υπάρχει το εγχειρίδιο χρήσης το ακολουθούμε πιστά και ρυθμίζουμε τον καυστήρα σύμφωνα με αυτό. Ξεκινάμε με την αλλαγή του μπεκ το οποίο θα πρέπει να είναι το κατάλληλο ώστε στην έξοδο των καυσαερίων να έχουμε την επιθυμητή θερμοκρασία για την μέγιστη απόδοση του λέβητα. Η εκλογή του μπεκ θα πρέπει να γίνεται βάση των πινάκων που υπάρχουν συνάρτηση της πίεσης αντλίας. Εφόσον εκλέξουμε το κατάλληλο μπεκ, προχωρούμε στην τοποθέτηση του, αφαιρούμε την μπούκα του καυστήρα και στην συνέχεια τις ακίδες,ξεβιδώνουμε το μπεκ  και τοποθετούμε το καινούριο. Μετά βάζουμε τις ακίδες τις οποίες πριν έχουμε καθαρίσει και ρυθμίζουμε την απόσταση τους από το μπεκ, τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αφού έχουμε τελειώσει με το μπεκ, ελέγχουμε πολύ καλα τα υπόλοιπα μέρη του καυστήρα, σωληνάκια τροφοδοσίας, ηλεκτρονικό, αντλία πετρελαίου, μοτέρ αέρα, τάμπερ. Όταν κάνουμε όλες αυτές τις εργασίες και βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει τοποθετούμε τον καυστήρα στην θέση του και θέτουμε σε λειτουργία το σύστημα ενεργοποιώντας την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εφόσον γίνει η εκκίνηση του καυστήρα ξεκινάμε την διαδικασία των μετρήσεων και τοποθετούμε τον αναλυτή καυσαερίων στη οπή που έχουμε ανοίξει στην καμινάδα, περίπου είκοσι με τριάντα εκατοστά από το σημείο σύνδεσης καμινάδας-λέβητα, και παίρνουμε τις μετρήσεις τις οποίες εκτυπώνουμε και τις συγκρίνουμε με τις αρχικές. Αν χρειαστεί μεταβάλουμε την συμπεριφορά της καύσης ρυθμίζοντας την παροχή αέρα και καυσίμου. Η παροχή αέρα ρυθμίζεται από το τάμπερ και η παροχή καυσίμου από την αντλία ώστε η καύση μας να είναι όσο το δυνατόν  καλύτερη. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους 60 βαθμούς τότε κάνουμε την μέτρηση η οποία θας μα δείξει την πραγματική απόδοση του λέβητα. Εάν η θερμοκρασία καυσαερίων είναι μικρότερη των 180 βαθμών τότε χρειάζεται η αντικατάσταση του μπεκ  με μεγαλύτερης παροχής. Εάν η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων ξεπερνά τους 250 βαθμούς τότε προχωρούμε στην αντικατάσταση του μπεκ  με μικρότερης παροχής.

Αφού τελειώσουμε με τις παραπάνω εργασίες που κάναμε, ελέγχουμε και την κατάσταση των καλωδιώσεων στον λέβητα η στον πίνακα αυτονομίας.

Μικρά μυστικά καλής λειτουργίας

  • Η καμινάδα θα πρέπει να ξεκινάει με κλίση τουλάχιστον δέκα μοίρες.
  • Να αποφεύγονται οι πολλές γωνίες στην πορεία της καμινάδας.
  • Πραγματοποίηση συντήρησης κάθε χρόνο.
  • Χρήση ψηφιακών οργάνων για την ρύθμιση της καύσης.
  • Εκλογή του κατάλληλου μπεκ ώστε να πετύχουμε την οικονομικότερη απόδοση.
  • Έλεγχος του πετρελαίου για την ποιότητα του.
  • Χρήση των παραμέτρων του συστήματος που δίνονται από τον κατασκευαστή.

Το ψηφιακό όργανο μας TESTO 327-1

0000533_testo-327-flue-gas-analyser-kits